Digital Clean Up Day: "Iedereen moet zich bewust worden van wat zijn online voetafdruk is"

Digital Clean Up Day staat in het teken van het creëren van bewustzijn van digitaal afval. Ieder jaar produceren het internet en de ondersteunende systemen wereldwijd 900 miljoen ton CO2. Dat is meer dan de jaarlijkse productie van heel Duitsland. Sommige onderzoeken schatten dat het internetgebruik over tien jaar 20 procent van de totale energie in de wereld zal verbruiken. Wij spraken met Eric Verbrugge, Max Ruesen en Marie Louise Borsje over wat het Rijk doet om digitaal afval te verminderen en delen hun tips over hoe je als individu digitale data kunt verminderen.

Digital Clean Up Day: "Iedereen moet zich bewust worden van wat zijn online voetafdruk is"

“Jouw huis of kamer ruim je regelmatig op en je gooit onnodige dingen weg, maar digitaal doen we dat eigenlijk zelden”, vertelt Eric Verbrugge, Senior Adviseur Informatievoorziening bij Rijkswaterstaat. “Het doel van de Digital Clean Up Day is dat we alles wat verouderd is, opruimen. Hoe meer je bewaart, hoe meer servers je nodig hebt en die servers kosten allemaal materiaal en energie.”

Opstartfase

Eric Verbrugge en Max Ruesen zitten beiden in de werkgroep waarin alle ICT-dienstverleners en uitvoeringsorganisaties werken aan projecten om CO2-uitstoot te verminderen en om minder grondstoffen te gebruiken. Op dit moment zit de werkgroep nog in de opstartfase.

CO2-voetafdruk compenseren

Vormen van digitaal afval zijn e-mails, WhatsApp-gesprekken, conversaties in Microsoft Teams of meerdere versies van één document. Op dit moment probeert het Rijk de medewerkers hier bewust van te maken. Eric vertelt: “Houd je mailtjes zo klein mogelijk, zet niet te veel mensen in de cc, verwijs naar de gemeenschappelijke drive en mail niet te veel. Het Rijk werkt aan een duurzame bedrijfsvoering: groen, circulair, sociaal en innovatief; zuinig omspringen met je mails sluit daar naadloos bij aan. ”Bij nieuwe samenwerkingen of opdrachten aan de markt wordt er nu altijd gevraagd hoe het aspect duurzaamheid in het project wordt verwerkt. Max Ruesen, Beleidsmedewerker I-Sturing Rijksdienst, legt uit: “We vragen bij nieuwe aanbestedingen altijd aan de leveranciers wat de CO2-voetafdruk is van hardware-inkopen en we vragen hen vervolgens om dit te compenseren.”

'Houd je mailtjes zo klein mogelijk, zet niet te veel mensen in de cc, verwijs naar de gemeenschappelijke drive en mail niet te veel'

Minder documentmanagementsystemen

Om slimmer om te gaan met dataverkeer en datadragers is het Rijk een aantal jaar geleden teruggegaan van 64 naar vier datacenters. Daar is al veel winst behaald. Daarnaast wil het Rijk het aantal documentmanagementsystemen reduceren. “Want ook dat zijn energieslurpers”, voegt Max toe.

Praktische tips

“Door medewerkers meer te leren over digitalisering kunnen zij bewuste keuzes maken om hun digitale voetafdruk te verminderen”, concludeert Marie Louise Borsje. Marie Louise is Senior Adviseur voor de Rijksacademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (RADIO). Zij deelt een aantal praktische tips waar iedere rijksmedewerker al direct mee van start kan gaan om op die manier digitaal afval te verminderen. “Een PowerPointpresentatie kan bijvoorbeeld ook in de vorm van een pdf-bestand, foto's maken een PowerPoint namelijk heel groot. Of maak gebruik van een samenwerkingsruimte, in plaats van dat je alles op jouw eigen schijf zet. Bewaar belangrijke informatie niet in Outlook, maar in een documentmanagementsysteem of in OneNote. Verklein bestanden door bijvoorbeeld afbeeldingen te verwijderen. Tot slot: organiseer met jouw team een digitale afvaldag!”

Meer informatie over de Digital Clean Up Day? Bezoek de website

Wil je meer weten over wat de rijksoverheid doet om de bedrijfsvoering van het Rijk duurzamer te maken, kijk op www.denkdoeduurzaam.nl.

Meer lezen

#DuurzameEstafette: ‘We doen het duurzaam, of we doen het niet’

#DuurzameEstafette: ‘We doen het duurzaam, of we doen het niet’

Rijkswaterstaat (RWS) werkt al meer dan 200 jaar aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Bijvoorbeeld door het beheren en ontwikkelen onze (vaar)wegen, maar de laatste jaren ook door actief in te zetten op duurzaamheid en circulariteit. Michèle Blom, directeur-generaal Rijkswaterstaat staat aan het roer van die transitie. “Duurzaam denken en doen is noodzakelijk om een land toekomstzekerheid te geven.”

Hoe drink jij koffie?

Hoe drink jij koffie?

Koffie verbindt, zowel op leuke momenten als in crisissituaties. Op het werk zijn de praatjes bij het koffieapparaat waardevolle contactmomenten. Ongemerkt wordt er heel wat koffie gedronken. Alleen al bij het Rijk, voordat corona uitbrak, ruim 50 miljoen bekertjes per jaar. Hoe duurzaam is die koffie eigenlijk? En kun jij iets doen om je impact op het milieu kleiner te maken?

“Alles wat het Rijk afstoot, moet teruggebracht worden in de circulaire economie”

“Alles wat het Rijk afstoot, moet teruggebracht worden in de circulaire economie”

Een van de mooie manieren waarop de rijksoverheid momenteel bijdraagt aan de energietransitie, is door hergebruik van lithiumbatterijen uit laptops. Ons gebruik van primaire grondstoffen moet in 2030 met 50 procent gedaald zijn, ten opzichte van 2016, en in 2050 moet het grondstofgebruik volledig circulair zijn. Afvalzorg en Grondstoffenmanagement zorgen samen met de andere inkoopcategorieteams dat de rijksoverheid haar doelen kan realiseren. Maurice Goudsmith, categoriemanager Afvalzorg en Grondstoffenmanagement, en Tom Bergisch, CEO bij Circular Energy Rentals, vertellen over het afvalbeleid van de rijksoverheid en over de duurzame innovatie met lithiumbatterijen.