Kaart van Nederland

FAQ Website

Waarom wordt er een Nationale Klimaatweek georganiseerd?

Slimmer energie gebruiken en klimaatbewuster leven en werken. Samen maken we Nederland steeds duurzamer. De overheid, veel burgers, bedrijven en organisaties dragen hun steentje al bij. Maar er moet nog veel gebeuren. Ook nu we minder afhankelijk willen worden van Russisch gas. Om nóg meer mensen, bedrijven en organisaties te inspireren zich in te zetten voor een beter klimaat, is dit jaar van 31 oktober tot en met 6 november de Nationale Klimaatweek 2022 georganiseerd.

Waarom is een Nationale Klimaatweek nodig?

Uit onderzoek* blijkt dat klimaatverandering een belangrijk thema is in de Nederlandse samenleving. En het merendeel van de Nederlanders ziet de mens als oorzaak van klimaatverandering: dat betekent dat de oplossing óók in onze eigen handen ligt. Daarnaast is het belangrijk dat we minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen.

De belangrijkste resultaten uit dit onderzoek:

  • Zeven op de tien Nederlanders zien de mens (deels) als oorzaak van klimaatverandering.
  • Zes op de tien hebben zorgen over de huidige toestand van het klimaat (57%) en de wereld die wij achterlaten voor toekomstige generaties (59%).
  • De verantwoordelijkheid voor het tegengaan van klimaatverandering ligt volgens Nederlanders met name bij grote bedrijven (70%) en de overheid (66%).
  • Nederlanders wijzen zichzelf als minst verantwoordelijk aan voor het tegengaan van klimaatverandering (31%).
  • Er is een breed gedeeld bewustzijn dat men zelf (ook) een rol heeft in het tegengaan van klimaatverandering.
  • Vier op de tien (41%) ondervraagden voelen zich verantwoordelijk voor de uitstoot van CO2 en een kwart niet (25%).
  • Een derde van de ondervraagden is (zeer) gemotiveerd duurzame keuzes te maken. Dat is gelijk aan het aantal in 2019.
  • Kostenbesparing wordt vaak genoemd als voorwaarde om over te gaan tot specifiek klimaatvriendelijk gedrag.
  • Het gebruik van LED-lampen, isolatieglas, zonnepanelen en elektrische auto's is toegenomen sinds 2019.

*Dat blijkt uit de Publieksmonitor Klimaat en Energie (door Motivaction in 2021), een tweejaarlijks klimaatonderzoek waarin Nederlanders wordt gevraagd naar hun kennis, houding en gedrag over het klimaat.

Wanneer is de Nationale Klimaatweek 2022?

De Nationale Klimaatweek vond dit jaar voor de tweede keer plaats en was van 31 oktober t/m 6 november 2022. De week wordt jaarlijks georganiseerd.

Wat levert de Nationale Klimaatweek op?

Eén van de doelstellingen van de NKW is dat Nederlanders zich bewust worden van hun klimaatimpact, maar het moet vooral leiden tot meer CO2-reducerend gedrag, zoals energie besparen door het isoleren van het huis, duurzamer reizen, minder vlees eten, het tegengaan van voedselverspilling of duurzamer produceren. De NKW is voor ons geslaagd als mensen en organisaties in Nederland beter weten wat ze moeten doen om hun leven te verduurzamen waar ze dat kunnen.

Hoe draagt deze week bij aan het minder afhankelijk worden van gas uit Rusland?

Onze energierekening stijgt, we moeten nu minder afhankelijk worden van gas uit Rusland. Door nú meer en sneller energie te besparen en er zuiniger mee om te gaan, proberen we de kosten omlaag te krijgen. Tijdens de week willen we mensen laten zien wat er mogelijk is om minder CO2 uit te stoten en/of hoe men energie kan besparen.

Wat stond er op het programma tijdens de Nationale Klimaatweek?

Op het programma stonden evenementen betreft klimaat die in en rondom de Nationale Klimaatweek plaatsvonden.

Waar kan ik terecht met vragen over de Nationale Klimaatweek?
Ik ben een journalist, met wie kan ik contact opnemen over de Nationale Klimaatweek?

Media kan contact opnemen via Klimaatweek@bijlpr.nl

Wie organiseert de Nationale Klimaatweek?

De Nationale Klimaatweek is een initiatief onder regie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties (BZK), het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Wat wil het ministerie hiermee bereiken?

De Nationale Klimaatweek vraagt aandacht voor de noodzaak van klimaatverbetering om de afgesproken klimaatdoelstellingen te behalen. Onze aarde warmt op. We maken sterkere dijken vanwege de stijgende zeespiegel. We passen gebouwen aan om ze koeler te krijgen in de zomer. Dat is allemaal nodig, want we krijgen steeds vaker te maken met extreem weer. Dit bedreigt het leven van mensen, dieren en de natuur. En het richt schade aan. We werken al hard om die snelle verandering af te remmen door minder broeikasgassen uit te stoten. Maar we moeten nog meer doen. Juist nu. Want onze energierekening stijgt, we willen minder afhankelijk zijn van gas uit Rusland én tegelijkertijd klimaatverandering tegengaan. Daarom gaan we ook de komende jaren aan de slag om de uitstoot van broeikasgassen flink te verminderen. En juist meer in te zetten op wind- en zonne-energie. Nederland gaat voor groen. En samen hebben we een missie: Nederland klimaatneutraal in uiterlijk 2050. Dat houdt in dat alle activiteiten van een persoon, bedrijf, organisatie, stad of land bij elkaar opgeteld geen effect hebben op het klimaat.

Op de tweede dag van de Nationale Klimaatweek (NKW) wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over hoe het gaat met het halen van de klimaatdoelen. Tijdens de NKW schenkt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat op allerlei manieren aandacht aan alles wat er in het land al gebeurt aan klimaatverbeteringen. Van overheid tot burgers en van sportvereniging tot bedrijf. Op deze manier worden anderen ook geïnspireerd mee te doen. Je kunt deze voorbeelden vinden.

De overheid

Ik zie dat bedrijven en burgers veel doen om hun CO2-uitstoot te verminderen, wat doet de overheid zelf?

Kijk hier voor meer informatie wat de overheid doet om de klimaatdoelstellingen overeengekomen in het Klimaatakkoord te halen.

En wat doen ministeries?

Alle ministeries dragen zelf ook bij aan een beter klimaat. Zie hier voorbeelden van wat ze doen.

Wat doet het ministerie zelf om de klimaatdoelstellingen te halen?

De Rijksoverheid wil in 2030 een klimaatneutrale bedrijfsvoering. Kijk hier wat de overheid zelf doet aan een duurzame bedrijfsvoering.

Wat zijn de klimaatdoelstellingen ook alweer?

De Nederlandse overheid wil in 2030 55% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990. In 2050 moet Nederland klimaatneutraal zijn en dat betekent 100% CO2 reductie. Dit is nodig om de temperatuur op aarde niet verder te laten stijgen dan anderhalve graad. Bij deze temperatuurstijging lijken de gevolgen van klimaatverandering nog beheersbaar. Om de doelstelling te halen heeft de overheid samen met bedrijven en organisaties maatregelen afgesproken. Deze staan in het Nationale Klimaatakkoord.

Klimaatburgemeester

Wat zijn Klimaatburgemeesters?

Een buurman die zich hard maakt voor meer laadpalen in de buurt of de voorzitter van de buurtvereniging die collectief zonnepanelen inkoopt. Van kleine, persoonlijke veranderingen tot grotere bewegingen met maatschappelijk impact. Klimaatburgemeesters zijn voorbeelden voor anderen in hun omgeving. Kijk hier voor meer informatie.

Kan ik nog Klimaatburgemeester worden?

Tot 17 oktober 2022 was het mogelijk om je aan te melden als Klimaatburgemeester. 

Wat doen Klimaatburgemeesters?

Dat kan van alles zijn: de een organiseert een buurtchallenge om met z'n allen de thermostaat op 19 graden te zetten (in de stookperiode), een ander maakt zich hard maakt voor meer laadpalen en een derde zet zich in om collectief zonnepanelen in te kopen. Van kleine, persoonlijke veranderingen tot grotere bewegingen met maatschappelijk impact. Klimaatburgemeesters zijn de voorbeelden voor anderen in hun omgeving. Klimaatburgemeesters organiseren tijdens de Nationale Klimaatweek ook nog een activiteit om anderen te motiveren en inspireren om duurzame stappen te zetten.

Kunnen er meerdere Klimaatburgemeesters per gemeente actief zijn?

Zeker! Er kunnen in elke gemeente meer Klimaatburgemeesters actief zijn, graag zelfs! Wij zorgen ervoor dat klimaatburgemeesters in één gemeente met elkaar in contact komen, zodat zij misschien de handen ineen kunnen slaan.

Hoe zit het met de verenigbaarheid van de functie van klimaatburgemeester en een lidmaatschap van een politieke fractie in bijvoorbeeld de gemeenteraad?

Lidmaatschap van een politieke fractie in bijvoorbeeld een gemeenteraad staat aanmelding als klimaatburgemeester niet in de weg. Dat ook raadsleden zich aanmelden of hebben aangemeld als klimaatburgemeester is aan hen: als zij zich zien als inspirator voor anderen, dan voldoen zij daarmee aan onze spelregels.

Klimaatsupporter

Wat zijn Klimaatsupporters?

Klimaatsupporters zijn bedrijven, organisaties en mede-overheden (zoals gemeenten) die de Nationale Klimaatweek steunen en bovendien als organisatie zelf ook bijdragen aan een beter klimaat. Juist ook als club, stichting, bedrijf, school of overheidsorganisatie kun je bijdragen door minder CO2 uit te stoten en energie te besparen. Samen met Klimaatsupporters kunnen we grote stappen zetten. Dat gaat verder dan alleen het zuiniger gebruiken van (duurzame) energie. Door digitaal te werken gebruik je minder papier, met tweedehands kantoormeubilair verklein je de ecologische voetafdruk van jouw bedrijf en door productieprocessen te verduurzamen draag je direct én op de lange termijn bij aan een duurzaam Nederland. En het kan flinke kostenbesparingen opleveren! Kijk hier voor meer informatie en voorbeelden van Klimaatsupporters.

Wat zouden wij/ons bedrijf kunnen doen?

Van een webinar voor relaties tot een Vega week in de kantine of van een autovrije week tot het uitgeven van een duurzaamheidsverslag: het kan van alles zijn! Neem hier een kijkje voor meer informatie of naar voorbeelden van Klimaatsupporters die zich al hebben aangemeld.

Moet ik iets betalen om mee te doen?

Nee, het is vrijblijvend en op eigen initiatief.

Wat zijn de criteria om mee te doen?

Kijk hier voor de spelregels om Klimaatsupporter te worden.

Waar vind ik meer informatie over wat ik zou kunnen doen als bedrijf?

Dat kan van alles zijn. Neem hier een kijkje voor meer informatie of voorbeelden van Klimaatsupporters die zich al hebben aangemeld.

Wat zit er allemaal in de toolkit?

Om te helpen uiting te geven aan de Nationale Klimaatweek is er speciaal voor Klimaatsupporters een toolkit ontwikkeld. De toolkit bevat bijvoorbeeld het officiële logo in alle gangbare formats, een persberichtvoorbeeld, een advertentie, een poster, een pull-up banier, een spandoek en een intranet/websitebanner.

Het logo en de positie ervan op de middelen kan niet worden aangepast. De huisstijlrichtlijnen liggen vast voor een uniforme uitstraling en zijn auteursrechtelijk beschermd.

Hoe kan ik de toolkit gebruiken?

De toolkit bevat voorbeelden van hoe een pull-up banier, spandoek, poster, advertentie, (intranet/website)banner eruit komt te zien. In de middelen is duidelijk ruimte opengelaten waarin je als bedrijf of organisatie je eigen beeldmerk/logo kunt plaatsen. Om het makkelijk te maken, vind je in de toolkit ook een beschrijving van de inhoud van de toolkit en een persberichtvoorbeeld.

Kan ik het logo aanpassen?

Het logo en de positie ervan op de middelen kan niet worden aangepast. De huisstijlrichtlijnen liggen vast voor een uniforme uitstraling en zijn auteursrechtelijk beschermd. In de toolkit zijn middelen opgenomen waar we duidelijk ruimte hebben opengelaten om je eigen beeldmerk/logo te plaatsen.

Moet ik met het ministerie afstemmen hoe ik het logo gebruik?

Het logo en de positie ervan op de middelen kan niet worden aangepast. In de toolkit zijn middelen opgenomen waar we duidelijk ruimte hebben opengelaten om je eigen beeldmerk/logo te plaatsen.

Het gebruik van deze middelen is voor iedereen die aan de Nationale Klimaatweek 2022 meedoet, vrij.

Zolang de middelen uit de toolkit worden toegepast, is geen afstemming met het ministerie nodig.

Het logo en de positie ervan op de middelen kan niet worden aangepast. De huisstijlrichtlijnen liggen vast voor een uniforme uitstraling en zijn auteursrechtelijk beschermd.