Jan van der Lee, TenneT

"Onze taak is om 24/7 stroom te kunnen leveren via ons netwerk. Zo duurzaam, veilig en betrouwbaar mogelijk. Dat doen we via land en zee. Als netbeheerder draagt TenneT bij aan de energietransitie en een beter klimaat. De windenergie die op zee opgewekt wordt bijvoorbeeld, vervoeren wij naar land. Uiteraard kijken we zorgvuldig naar de effecten op natuur en milieu. Een goede infrastructuur - waar nog grote investeringen voor nodig zijn - is daarbij essentieel."

Jan van der Lee, TenneT

De klimaat- en energietransitie vergt een enorm uithoudingsvermogen van de hele maatschappij.

"Wat mij betreft is het geen goednieuwsshow of juist een rampenverhaal. Nee, laten we het realistische verhaal vertellen: dít is wat we te doen hebben. In het Klimaatakkoord - waar TenneT medeondertekenaar van is - hebben we met z’n allen afgesproken dat we in 2030 49% minder broeikasgassen zullen uitstoten ten opzichte van 1990. Europa heeft daar met 55% zelfs een schepje bovenop gedaan. En in 2050 moeten we helemaal klimaatneutraal zijn. Dus we moeten onze borst gaan natmaken. Aan het realiseren van het Klimaatakkoord dragen alle sectoren bij: elektriciteitsproducenten, de industrie, gebouwde omgevingen, de wereld van mobiliteit. Die hebben allemaal infrastructuur nodig, terwijl ons land maar één elektriciteitsnet kent. We moeten het net dus zo gaan uit leggen dat de auto’s, vrachtwagens en scheepvaart kunnen overschakelen naar elektrisch vervoer. Maar tegelijkertijd is diezelfde infrastructuur nodig om ook de grote industrie om te laten schakelen van aardgas en olie naar duurzame stroom en groene waterstof.
Klimaatsupporter TenneT
We moeten ook het eerlijke verhaal aan Nederland vertellen. Wat we doen heeft consequenties. Het zal ruimte gaan kosten. Daarbij moeten we niet ontkennen dat veel mensen nog bezwaren hebben tegen windmolens of elektriciteitsmasten in hun buurt. Al proberen we alles zo goed mogelijk in het landschap in te passen. Alles bij elkaar is het een hele exercitie voor ons allemaal. Je straat wordt opengelegd, je portemonnee wordt geraakt. Maar uiteindelijk is het alternatief nog duurder. Gelukkig zie ik dat iedereen wat doet: isoleren, zonnepanelen, onderdeel zijn van een energiecoöperatie. Dat stemt zeker positief. We hebben door dat we met z’n allen op een omslagpunt staan. De recente overstromingen, de stijgende zeespiegel: het wordt droger, natter en heter. Dat maakt veel indruk op mensen. Het is geen ver-van-mijn-bed-show meer.
Klimaatsupporter TenneT
Laten we met elkaar de energie vinden om te kijken hoe we nog meer kunnen doen. Want de doelen van 2030 zijn enkel realistisch als we snel knopen gaan doorhakken. Want qua infrastructuur moet er bijvoorbeeld nog heel wat gebouwd worden. 2030 is voor ons eigenlijk al morgen en 2050 overmorgen. Dus het is een race tegen de klok. We hebben heel lang gekeken naar wat is haalbaar en betaalbaar? Maar we moeten om naar: wat is nodig? Dat moet leidend zijn."

Meer lezen

DuzaDorp, Marc Rotmans

DuzaDorp, Marc Rotmans

Isa Isolatie, Zoë Zonnepaneel, Semmy Sedum, Ziggy zonder Gas, de Recycle Broertjes en Wally Windmolen. Dit zijn allemaal Duza’s, oftewel trotse inwoners van DuzaDorp. Dit fictieve dorp is een methode om kinderen (4-10 jaar) spelenderwijs kennis te laten maken met allerlei duurzaamheidselementen. Marc Rotmans, oprichter van DuzaDorp legt uit.

Gosse Bijlenga, luitenant-kolonel Koninklijke Landmacht

Gosse Bijlenga, luitenant-kolonel Koninklijke Landmacht

‘Gas wordt schaarser, energieprijzen stijgen en Nederland wil onafhankelijk worden van Russisch gas. Defensie doet mee aan de nationale opgave om gasverbruik te verminderen en energie te besparen. Het gasverbruik bij Defensie moet 15 procent omlaag. Vooropgesteld: als duurzaamheidsmaatregelen de operationele inzet van Defensie raken, dan gaan vrede en veiligheid altijd voor. Maar zolang we verduurzaming in vredessituatie kunnen toepassen op onze kazernes in Nederland, moeten we dat altijd doen.

Erik Kemink, Censo

Erik Kemink, Censo

"Een 100% CO2-neutraal zakelijk Nederland in 2030. Dát is de ambitie van Censo. Sterker nog; het is de reden dat we Censo in 2019 met meerdere duurzaamheidsexperts oprichtten. Wij maken ons oprecht zorgen over de impact van klimaatverandering. Die beperkt zich niet meer tot smeltende ijskappen en bedreigde ijsberen. Klimaatverandering destabiliseert de economie en veiligheid van landen wereldwijd. We moeten voorkomen dat er een grotere onomkeerbare situatie ontstaat. Het belangrijkste dat we kunnen doen, is in actie komen. Nu. Alleen dan kunnen we een bijdrage leveren aan een betere wereld voor de volgende generatie.