Paleis Noordeinde krijgt 191 zonnepanelen

Paleis Noordeinde is een van de eerste rijksmonumenten van het Rijksvastgoedbedrijf dat energie zal opwekken voor eigen gebruik. Besloten is namelijk dat Paleis Noordeinde in totaal 191 zonnepanelen op haar daken krijgt. En dat is goed voor maximaal 23,1 ton CO2-reductie. Daarmee levert het monument een positieve bijdrage aan het Klimaatakkoord en de klimaatambities van de Rijksoverheid.

Paleis Noordeinde krijgt 191 zonnepanelen

In Paleis Noordeinde bevinden zich de werkvertrekken van Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit Koningin Máxima. Ook werken hier de meeste medewerkers van de Dienst van het Koninklijk Huis.

Paleis Noordeinde wordt een van de eerste rijksmonumenten* die door het opwekken van energie voor eigen gebruik positief bijdragen aan het Klimaatakkoord en de klimaatambities van de Rijksoverheid. Paleis Noordeinde is eigendom van de staat en bij wet aan de Koning ter beschikking gesteld voor het uitoefenen van zijn functie.

Aanpassingen

Innovaties worden toegepast ten behoeve van de constructie. Brandveiligheid- en elektrotechnische installaties voldoen aan de maximale veiligheidseisen. Deze aanpassingen zijn, samen met de voorzieningen die getroffen worden om het zicht op het paleis in stand te houden, van invloed op de hoogte van de investering in de zonnepanelen.

De energieproductie van de 191 panelen op Paleis Noordeinde zal 68,1 MWh per jaar zijn. Per MWh duurzaam opgewekte energie komt er 0,34 ton minder CO2 in de atmosfeer. De maximale CO2-reductie betreft 23,1 ton CO2 per jaar.

Exterieur ongewijzigd

Het Rijksvastgoedbedrijf past maatwerk toe en kijkt wat er wel en niet kan binnen een specifiek rijksmonument. Mede door te kiezen voor egaal zwarte panelen blijven het karakteristieke uiterlijk en typologie van het paleis behouden en worden de zichtlijnen niet belemmerd vanaf het openbare gebied rondom het werkpaleis.

Daarmee blijft het exterieur van het paleis ongewijzigd. Het ontwerp van de verduurzaming past ook binnen de advieslijn “Standpunt zonnepanelen op Rijksmonumenten” van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en die van overige betrokken instanties zoals de gemeente Den Haag.

Duurzaamheid

Duurzaamheid staat hoog op de agenda van het Rijksvastgoedbedrijf. Naast het plaatsen van zonnepanelen op Paleis Noordeinde wordt ook op andere manieren gewerkt aan verduurzaming van de overige twee paleizen die aan de Koning ter beschikking zijn gesteld, Paleis Huis ten Bosch en Koninklijk Paleis Amsterdam.

Zo zijn in alle paleizen de lampen waaronder de kroonluchters vervangen door ledverlichting, wordt gefaseerd monumentenglas aangebracht en waar mogelijk de isolatie verbeterd. De kennis die nu is opgedaan zal bijdragen aan toekomstige projecten van het Rijksvastgoedbedrijf op het gebied van zonnepanelen.

* Toelichting 23 juni 2022: Het gaat om een van de eerste rijksmonumenten van het Rijksvastgoedbedrijf.

Wil je meer weten over wat de rijksoverheid doet om de bedrijfsvoering van het Rijk duurzamer te maken, kijk op www.denkdoeduurzaam.nl.

Meer lezen

#DuurzameEstafette: ‘We gaan de goede kant op, maar niet hard en hoog genoeg’

#DuurzameEstafette: ‘We gaan de goede kant op, maar niet hard en hoog genoeg’

Om de gevolgen van klimaatverandering te verkleinen, moeten we volop inzetten op duurzaamheid, circulaire economie en de energietransitie. Sandor Gaastra staat als directeur-generaal Klimaat en Energie op de barricades voor een nieuwe manier van denken. “Het is de kunst om de grenzen van onze planeet ín je economische systeem te integreren.”

Je begint in je eentje maar doet het met elkaar

Je begint in je eentje maar doet het met elkaar

Minder verspilling, duurzamere bedrijfsvoering, meer bewustzijn van je eigen impact op het klimaat. Broodnodig, maar hoe maak je dat nou zichtbaar? Door te laten zien hoeveel afval er in ons land rondzwerft en waar dat vandaan komt, bijvoorbeeld. Dus gingen medewerkers van de ministeries van SZW en VWS in de Nationale Klimaatweek afval verzamelen op het strand met Krista Kuipers, de plaatsvervangend secretaris-generaal van SZW. Plastic Soup Surfer Merijn Tinga inspireerde en begeleidde de juttende ambtenaren. Zijn boodschap: ook één persoon kan veel bereiken.

#DuurzameEstafette: ‘Klimaatneutraal en circulair werken is gewoon wat je anno 2021 wil doen’

#DuurzameEstafette: ‘Klimaatneutraal en circulair werken is gewoon wat je anno 2021 wil doen’

In januari 2021 verscheen het nationaal plan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) ‘Opdrachtgeven met ambitie, inkopen met impact’. Dit is de aanpak vanuit zeven departementen binnen het Rijk, waarmee zij de gezamenlijke inkoopkracht van de Nederlandse overheden (zo’n 85 miljard euro per jaar) beter willen gaan inzetten voor duurzame, circulaire en sociale doelen. Roald Lapperre (directeur-generaal Milieu en Internationaal bij het ministerie van IenW) en Marieke van Wallenburg (directeur-generaal Overheidsorganisatie bij het ministerie van BZK) vertellen ons over hun gezamenlijke drijfveren én verantwoordelijkheid op dit thema.