Paleis Noordeinde krijgt 191 zonnepanelen

Paleis Noordeinde is een van de eerste rijksmonumenten van het Rijksvastgoedbedrijf dat energie zal opwekken voor eigen gebruik. Besloten is namelijk dat Paleis Noordeinde in totaal 191 zonnepanelen op haar daken krijgt. En dat is goed voor maximaal 23,1 ton CO2-reductie. Daarmee levert het monument een positieve bijdrage aan het Klimaatakkoord en de klimaatambities van de Rijksoverheid.

Paleis Noordeinde krijgt 191 zonnepanelen

In Paleis Noordeinde bevinden zich de werkvertrekken van Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit Koningin Máxima. Ook werken hier de meeste medewerkers van de Dienst van het Koninklijk Huis.

Paleis Noordeinde wordt een van de eerste rijksmonumenten* die door het opwekken van energie voor eigen gebruik positief bijdragen aan het Klimaatakkoord en de klimaatambities van de Rijksoverheid. Paleis Noordeinde is eigendom van de staat en bij wet aan de Koning ter beschikking gesteld voor het uitoefenen van zijn functie.

Aanpassingen

Innovaties worden toegepast ten behoeve van de constructie. Brandveiligheid- en elektrotechnische installaties voldoen aan de maximale veiligheidseisen. Deze aanpassingen zijn, samen met de voorzieningen die getroffen worden om het zicht op het paleis in stand te houden, van invloed op de hoogte van de investering in de zonnepanelen.

De energieproductie van de 191 panelen op Paleis Noordeinde zal 68,1 MWh per jaar zijn. Per MWh duurzaam opgewekte energie komt er 0,34 ton minder CO2 in de atmosfeer. De maximale CO2-reductie betreft 23,1 ton CO2 per jaar.

Exterieur ongewijzigd

Het Rijksvastgoedbedrijf past maatwerk toe en kijkt wat er wel en niet kan binnen een specifiek rijksmonument. Mede door te kiezen voor egaal zwarte panelen blijven het karakteristieke uiterlijk en typologie van het paleis behouden en worden de zichtlijnen niet belemmerd vanaf het openbare gebied rondom het werkpaleis.

Daarmee blijft het exterieur van het paleis ongewijzigd. Het ontwerp van de verduurzaming past ook binnen de advieslijn “Standpunt zonnepanelen op Rijksmonumenten” van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en die van overige betrokken instanties zoals de gemeente Den Haag.

Duurzaamheid

Duurzaamheid staat hoog op de agenda van het Rijksvastgoedbedrijf. Naast het plaatsen van zonnepanelen op Paleis Noordeinde wordt ook op andere manieren gewerkt aan verduurzaming van de overige twee paleizen die aan de Koning ter beschikking zijn gesteld, Paleis Huis ten Bosch en Koninklijk Paleis Amsterdam.

Zo zijn in alle paleizen de lampen waaronder de kroonluchters vervangen door ledverlichting, wordt gefaseerd monumentenglas aangebracht en waar mogelijk de isolatie verbeterd. De kennis die nu is opgedaan zal bijdragen aan toekomstige projecten van het Rijksvastgoedbedrijf op het gebied van zonnepanelen.

* Toelichting 23 juni 2022: Het gaat om een van de eerste rijksmonumenten van het Rijksvastgoedbedrijf.

Wil je meer weten over wat de rijksoverheid doet om de bedrijfsvoering van het Rijk duurzamer te maken, kijk op www.denkdoeduurzaam.nl.

Meer lezen

“Alles wat het Rijk afstoot, moet teruggebracht worden in de circulaire economie”

“Alles wat het Rijk afstoot, moet teruggebracht worden in de circulaire economie”

Een van de mooie manieren waarop de rijksoverheid momenteel bijdraagt aan de energietransitie, is door hergebruik van lithiumbatterijen uit laptops. Ons gebruik van primaire grondstoffen moet in 2030 met 50 procent gedaald zijn, ten opzichte van 2016, en in 2050 moet het grondstofgebruik volledig circulair zijn. Afvalzorg en Grondstoffenmanagement zorgen samen met de andere inkoopcategorieteams dat de rijksoverheid haar doelen kan realiseren. Maurice Goudsmith, categoriemanager Afvalzorg en Grondstoffenmanagement, en Tom Bergisch, CEO bij Circular Energy Rentals, vertellen over het afvalbeleid van de rijksoverheid en over de duurzame innovatie met lithiumbatterijen.

Rijksinkoop van energie: zoals thuis, maar dan een beetje anders

Rijksinkoop van energie: zoals thuis, maar dan een beetje anders

Nederland moet verduurzamen. Als we de klimaatdoelen van 2030 willen halen dan moet het energieverbruik in ieder huishouden omlaag, en wat er verbruikt wordt, moet groen zijn. Dit geldt ook voor het grootste huishouden in Nederland: het Rijk. De Rijksoverheid werkt toe naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030. Belangrijk onderdeel hiervan is de inkoop van duurzame energie. Categoriemanager Energie Nora Nikolic legt uit hoe het Rijk via inkoop van energie bijdraagt aan dit doel.

#DuurzameEstafette: ‘We doen het duurzaam, of we doen het niet’

#DuurzameEstafette: ‘We doen het duurzaam, of we doen het niet’

Rijkswaterstaat (RWS) werkt al meer dan 200 jaar aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Bijvoorbeeld door het beheren en ontwikkelen onze (vaar)wegen, maar de laatste jaren ook door actief in te zetten op duurzaamheid en circulariteit. Michèle Blom, directeur-generaal Rijkswaterstaat staat aan het roer van die transitie. “Duurzaam denken en doen is noodzakelijk om een land toekomstzekerheid te geven.”